L & K

Jeg fikk da æren av å følge disse to gjennom deres store dag en hærlig oktober dag på senhøsten, rett før de siste løvene falt.