Linda & Kennet

Jeg fikk da æren av å følge Linda & Kennet gjennom deres store dag en hærlig oktober dag på senhøsten, rett før de siste løvene falt.