V & S

Omringet av sin nærmeste sa Veronica og Sondre sine ja en hærlig September-dag!